Od nálezu peněz uplynuly tři roky, teď budou darovány
Profilovka
23. 02. 2024
visibility 510

Tři roky uplynuly od doby, kdy byla v poštovní schránce Nízkoprahového centra eNCéčko a Mateřského centra Rolnička v Sázavské ulici nalezena čistá, neoznačená obálka s dvaceti tisíci korunami.

Peníze byly odevzdány na obvodní oddělení Policie ČR ve Světlé nad Sázavou, která je poté předala na oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, za jakým účelem a komu byla finanční hotovost určena, bylo třeba se řídit zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, konkrétně ustanoveními §§ 1051 až 1065 a s financemi nakládat jako s nálezem.

Jelikož se i přes zveřejněné výzvy nepřihlásila osoba, která obálku do schránky vhodila, stalo se Město Světlá nad Sázavou po třech letech od nálezu vlastníkem nalezené věci. Rada města poté na svém jednání dne 5. 2. 2024 schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, pod kterou spadá provoz obou výše zmíněných center.

 

Zdroj: Město Světlá n/S.

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image